top of page
434067f8-8599-4203-970b-a2c08190979f.jpg

מלגות

מלגות שוהם תשפ"ג נפתחו:

מלגת המועצה בשיתוף מפעל הפיס:

מלגה זו הינה על סך 10,000 ₪ בתמורה ל140 שעות התנדבות בקהילה.

תקופת ההתנדבות מתחילה בדרך כלל עם תחילת שנת הלימודים האקדמית ומסתיימת בסוף חודש יולי.

מלגת מועצת שוהם מורחבת:

מלגה זו הינה על סך 4,000 ₪ בתמורה ל60 שעות התנדבות בקהילה.

תקופת ההתנדבות מתחילה בדרך כלל עם תחילת שנה"ל האקדמית ומסיימת בסוף חודש אוקטובר שלאחר מכן.

מלגת מועצת שוהם:

מלגה זו הינה על סך 2,000 ₪ בתמורה ל30 שעות התנדבות בקהילה.

תקופת ההתנדבות מתחילה בדרך כלל עם תחילת שנה"ל האקדמית ומסיימת בסוף חודש אוקטובר שלאחר מכן.

ייעוץ מלגות:

מרכז הצעירים מעניק לכם/ן ייעוץ מלגות אישי. התקשרו אלינו לקבוע שיחת ייעוץ, בה נעזור לכם למצוא את המלגה המתאימה ביותר עבורכם!

פנו לקרן לוי קלמנוביץ, רכזת המלגות שלנו:

kerenl@shoham.muni.il

מלגות ארציות:

בעמוד הפייסבוק שלנו אנו מפרסמים מלגות שנפתחו לרישום ועשויות להיות רלוונטיות עבורכם/ן!

בנוסף ניתן לעקוב אחרי המלגות השונות בארץ דרך האתר: https://bit.ly/2QMMRPi

bottom of page